เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

101
หุ้น
5777.898B
เงินทุนของตลาด
137.163K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.70%
เปลี่ยนแปลง
−0.06%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.56%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.03%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0QFMODERNA INC. REGISTERED SHARES DL-,000168.670 CHF+0.70%10.0325.934B CHF−8.55 CHF−131.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
19TIDORSIA LTD NAMENS-AKTIEN SF-,052.258 CHF+40.60%4.651K0.49360.705M CHF−2.34 CHF+53.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
1CGCRISPR THERAPEUTICS AG NAM.-AKTIEN SF 0,0357.423 CHF−8.08%750.294.64B CHF−4.10 CHF+52.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
1RUMEDARTIS HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,2071.920 CHF−0.43%260.95883.682M CHF−0.56 CHF−155.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
22UABIONTECH SE NAM.-AKT.(SP.ADRS)1/O.N.
DR
86.052 CHF−4.22%770.3120.895B CHF8.1710.54 CHF−76.18%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
29YSPEXIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,020.050 CHF−76.19%1.5K0.112.878M CHF−0.25 CHF+92.97%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2U3ALCON AG NAMENS-AKTIEN SF -,0463.100 CHF+1.78%550.0332.94B CHF78.440.80 CHF−26.15%0.32%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
41LLABORATORIOS FARMACEUTICOS R ACCIONES PORT. EO -,0653.839 CHF+28.44%282.855B CHF15.073.57 CHF+12.95%1.87%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
41XARDELYX INC 3.898 CHF−0.92%2500.20916.488M CHF−0.11 CHF+86.44%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4ABABBVIE INC REGISTERED SHARES DL -,01122.909 CHF−5.38%951.07220.07B CHF36.743.34 CHF−54.86%4.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
5CVCUREVAC N.V. NAMENSAKTIEN O.N.4.702 CHF0.00%1001.131.058B CHF−1.40 CHF−107.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6MDMEDACTA GROUP SA115.218 CHF+2.42%83011.912.356B CHF47.112.45 CHF−21.17%0.46%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
6MKMERCK & CO. INC. 89.830 CHF−1.23%150.36227.329B CHF54.501.65 CHF−72.24%2.85%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
7VGSKAN GROUP AG NAM.-AKTIEN SF 0,0176.874 CHF+11.54%200.661.792B CHF63.221.22 CHF−9.00%0.31%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
8H0POLYPEPTIDE GROUP AG NAM.-AKT. SF -,0118.391 CHF−8.08%1811.22611.739M CHF−1.10 CHF−169.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
8KQMEDMIX AG NAMENS-AKTIEN SF -,0118.522 CHF−13.90%1710.51772.432M CHF−0.12 CHF−117.47%2.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
ABLABBOTT LABORATORIES REGISTERED SHARES O.N.89.999 CHF−1.25%10.50158.494B CHF33.412.69 CHF−38.48%1.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ADXNADDEX N
0.0430 CHF+0.47%1.218M4.615.58M CHF−0.17 CHF+69.39%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
AFWALIGN TECHNOLOGY INC REGISTERED SHARES DL -,0001193.062 CHF+10.75%201.6714.334B CHF44.734.32 CHF−32.40%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ALCALCON N
65.72 CHF−0.30%722.416K0.6932.94B CHF81.700.80 CHF−26.15%0.32%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AMGNAMGEN
176.03 CHF0.00%39K0.86126.324B CHF13.6712.87 CHF+4.48%3.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
APEADDEX THERAPEUTICS LTD NAM.-AKTIEN SF 10.044 CHF−2.22%22.628K1.485.58M CHF−0.17 CHF+69.39%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BANBBACHEM N
65.00 CHF0.00%80.191K0.744.875B CHF48.911.33 CHF−5.43%1.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BAYNBAYER AG-REG NAMENS-AKTIEN O.N.29.478 CHF−0.97%1.82K0.8929.359B CHF−3.61 CHF−178.01%7.65%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BAYNBAYER
67.99 CHF0.00%79.5K0.2929.359B CHF−3.61 CHF−178.01%7.65%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BDXBECTON DICKINSON&CO
245.48 CHF0.00%136.457K5.4660.042B CHF53.984.55 CHF−23.14%1.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BIIBBIOGEN IDEC
232.00 CHF0.00%100.768K4.1129.691B CHF25.209.21 CHF−52.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BM8BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC REGISTERED SHARES DL -,00178.424 CHF−4.20%160.0915.019B CHF112.170.70 CHF+70.13%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BSLNBASILEA N
34.95 CHF+0.72%27.93K1.31415.077M CHF8.044.35 CHF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CLTNCOLTENE N
65.8 CHF+0.46%5510.16391.395M CHF16.454.00 CHF−8.55%5.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
COPNCOSMO PHARM N
42.75 CHF−0.58%41.101K2.79724.023M CHF65.690.65 CHF2.38%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
COTNCOMET N
237.4 CHF−1.17%17.128K0.661.867B CHF32.437.32 CHF+16.21%1.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
D8YSANDOZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN25.045 CHF−3.53%3.056K11.3910.779B CHF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
DAPDANAHER CORP 187.540 CHF−17.83%330.56144.449B CHF25.937.23 CHF−19.14%0.47%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
EZP1COMET HOLDING AG-REG229.166 CHF+6.10%40.041.867B CHF31.307.32 CHF+16.21%1.54%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
FREFRESENIUS SE & CO KGAA INHABER-AKTIEN O.N.26.786 CHF+9.29%1250.7315.456B CHF56.120.48 CHF−83.00%3.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GILDGILEAD SCIENCES
66.00 CHF0.00%284.989K1.1183.554B CHF15.464.27 CHF+63.47%3.89%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GS71GSK PLC REGISTERED SHARES O.N.15.462 CHF+0.70%1001.1463.855B CHF9.341.66 CHF−55.26%3.93%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
IDIAIDORSIA N
2.180 CHF+13.78%2.063M2.32360.705M CHF−2.34 CHF+53.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
IDPBIOGEN INC REGISTERED SHARES DL-,0005204.276 CHF−13.41%502.6629.691B CHF22.189.21 CHF−52.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
IX1IDEXX LABORATORIES INC REGISTERED SHARES DL -,10426.409 CHF+4.40%3533.867B CHF47.528.97 CHF+15.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
JNJJOHNSON & JOHNSON 136.563 CHF+2.40%131.60325.918B CHF28.474.80 CHF−32.40%3.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
JNJJOHNSON & JOHNSON
135.40 CHF0.00%3.348K0.02325.918B CHF28.234.80 CHF−32.40%3.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
KNRSKINARUS N
0.0006 CHF0.00%29.113M2.23775.756K CHF−0.03 CHF−4428.57%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KURNKUROS N
4.17 CHF+6.38%159.213K0.96136.253M CHF−0.46 CHF−110.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
L0TGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC REGISTERED SHARES O.N.59.567 CHF+1.69%660.9527.283B CHF19.333.08 CHF0.13%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LLYELI LILLY & CO REGISTERED SHARES O.N.527.937 CHF−0.23%321.45491.166B CHF106.444.96 CHF−24.58%0.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LLYLILLY ELI
535 CHF0.00%930.01491.166B CHF107.874.96 CHF−24.58%0.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LO3LONZA GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 1335.678 CHF−0.06%190.1525.137B CHF22.0115.25 CHF+60.19%1.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
LONNLONZA N
334.8 CHF−1.06%212.633K0.9525.137B CHF21.9515.25 CHF+60.19%1.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
LONNELONZA N 2. LINIE
335.1 CHF−0.68%16.7K1.0425.137B CHF21.9715.25 CHF+60.19%1.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MEDMEDARTIS N
73.2 CHF+2.38%4.44K0.25883.682M CHF−0.56 CHF−155.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MEDXMEDMIX N
18.40 CHF−1.71%17.857K0.91772.432M CHF−0.12 CHF−117.47%2.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
METNMETALL ZUG AG
1395 CHF−0.36%1590.84627.223M CHF4.99279.38 CHF+198.20%2.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MOLNMOLECULAR PARTNERS N
3.865 CHF−0.90%4.853K0.70141.782M CHF−1.77 CHF−150.40%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
MORMORPHOSYS AG INHABER-AKTIEN O.N.16.576 CHF+10.54%800.40792.55M CHF6.402.59 CHF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MOVEMEDACTA GROUP N
116.8 CHF−0.85%8.275K1.392.356B CHF47.762.45 CHF−21.17%0.46%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MRKMERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.155.008 CHF+2.21%700.7466.354B CHF24.066.44 CHF−16.66%1.37%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MRKMERCK & CO
82.51 CHF0.00%24.893K0.17227.329B CHF50.061.65 CHF−72.24%2.85%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NDH1METALL ZUG AG-SHS B-REG NAMENS-AKTIEN B SF 251428.114 CHF+2.95%71.40627.223M CHF5.11279.38 CHF+198.20%2.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NOTNOVARTIS AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,5085.716 CHF+0.96%9433.43176.051B CHF25.203.40 CHF−62.32%3.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NOVNOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B88.056 CHF−0.84%450.14398.282B CHF23.933.68 CHF+92.05%1.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NOVNNOVARTIS N
85.38 CHF+0.31%2.277M0.80176.051B CHF25.103.40 CHF−62.32%3.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NOVNEENOVARTIS N 2. LINIE
85.54 CHF+0.64%200K1.00176.051B CHF25.153.40 CHF−62.32%3.76%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NVV1NOVAVAX INC. REGISTERED SHARES DL -,014.726 CHF−5.46%2.05K5.59571.937M CHF−5.84 CHF+65.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NWRNNEWRON PHARMA N
4.80 CHF+3.23%25.542K0.5482.981M CHF−0.87 CHF+26.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OBSNOBSEVA N
0.0420 CHF+5.00%43.373K0.385.877M CHF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
OWXYPSOMED HOLDING AG-REG293.204 CHF+18.15%10.044.15B CHF55.225.31 CHF+951.16%0.43%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
PFEPFIZER INC REGISTERED SHARES DL -,0525.334 CHF−3.76%3940.84150.609B CHF15.201.67 CHF−67.50%5.38%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PHBNSONOVA HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,05252.866 CHF+2.19%170.1414.518B CHF25.2210.03 CHF−5.53%1.82%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PHI1KONINKLIJKE PHILIPS NV AANDELEN AAN TOONDER EO 0,2017.910 CHF−0.03%55029.8916.527B CHF−2.15 CHF−266.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
PK5BASILEA PHARMACEUTICA-REG NAM.-AKTIEN SF 134.024 CHF−2.69%9001.27415.077M CHF7.824.35 CHF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PPGNPOLYPEPTIDE N
18.37 CHF−0.81%17.576K0.65611.739M CHF−1.10 CHF−169.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
QS51STRAUMANN HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,01119.663 CHF−0.96%190.3019.173B CHF50.872.35 CHF+4.71%0.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
RHOROCHE HOLDING AG-BR INHABER-AKTIEN SF 1250.420 CHF−2.15%1305.31190.402B CHF18.2213.75 CHF−15.41%3.80%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RHO5ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN INHABER-GENUSSSCHEINE O.N.239.513 CHF+0.60%30.05190.402B CHF17.4213.75 CHF−15.41%4.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RLFRELIEF THERAPEUTICS N
1.872 CHF−4.00%3.593K0.4221.477M CHF−7.35 CHF−316.18%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ROROCHE I
253.0 CHF+1.28%33.413K0.74190.402B CHF18.4113.75 CHF−15.41%3.80%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ROGROCHE GS
239.60 CHF+1.50%1.303M0.88190.402B CHF17.4313.75 CHF−15.41%4.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
S3F0SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLD. NAM.-AKTIEN SF 0,109.450 CHF−7.92%150.0178.013M CHF−8.52 CHF+73.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SANNSANTHERA N
9.59 CHF+7.75%62.099K2.6078.013M CHF−8.52 CHF+73.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SDZSANDOZ GROUP N
25.69 CHF+2.72%1.465M0.8510.779B CHF0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SFZNSIEGFRIED N
782.5 CHF−0.76%4.414K0.813.349B CHF22.5134.76 CHF+116.04%0.43%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SGTSEAGEN INC. REGISTERED SHARES DL -,001189.432 CHF−1.29%9035.213B CHF−3.67 CHF−7.27%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
SKANSKAN N
78.2 CHF−1.88%7.126K0.141.792B CHF64.311.22 CHF−9.00%0.31%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SOONSONOVA N
255.8 CHF+1.39%161.87K0.6814.518B CHF25.5110.03 CHF−5.53%1.82%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SPEXSPEXIS N
0.0500 CHF−1.96%279.153K0.972.878M CHF−0.25 CHF+92.97%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SQGSIEGFRIED HOLDING AG-REG NAM.AKT. SF 2790.102 CHF+0.65%10.343.349B CHF22.7334.76 CHF+116.04%0.43%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SRTSARTORIUS AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N.224.296 CHF−19.81%301.8017.325B CHF45.424.94 CHF−36.43%0.61%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
STMNSTRAUMANN N
119.85 CHF−0.33%165.211K0.8519.173B CHF50.952.35 CHF+4.71%0.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
TECNTECAN GROUP AG N
311.0 CHF−2.51%37.179K1.134.078B CHF36.678.48 CHF−32.18%0.91%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TENTECAN GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,10313.162 CHF−2.28%313.734.078B CHF36.928.48 CHF−32.18%0.91%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
UR9CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD REGISTERED SHARES O.N.10.328 CHF−2.58%9001.44512.877M CHF29.320.35 CHF+4.96%0.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VBSNIVF HARTMANN N
109 CHF+0.93%190.04256.462M CHF19.575.57 CHF−5.89%2.31%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VBSNIVF HARTMANN HOLDING AG-REG108.191 CHF+0.34%24256.462M CHF19.435.57 CHF−5.89%2.31%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VX1VERTEX PHARMACEUTICALS INC 310.792 CHF−1.21%662.9780.036B CHF25.4812.20 CHF−2.52%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
YPSNYPSOMED HLDG
304.0 CHF−0.16%7.523K0.474.15B CHF57.265.31 CHF+951.16%0.43%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
YTSNKUROS BIOSCIENCES AG-REG3.777 CHF−0.53%2000.50136.253M CHF−0.46 CHF−110.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ZBHZIMMER HLD
98.0 CHF−10.09%8090.0121.278B CHF47.442.07 CHF+58.60%0.83%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ZEGASTRAZENECA PLC REGISTERED SHARES DL -,25113.383 CHF+1.46%1500.92173.425B CHF33.053.43 CHF+183.81%2.32%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง