เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

73
หุ้น
10764.763B
เงินทุนของตลาด
46.156K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.28%
เปลี่ยนแปลง
+2.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
+27.59%
ประสิทธิภาพ ปี
+33.61%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1Q3SENSIRION HOLDING AG
80.663 CHF+6.10%3502.431.285B CHF41.941.92 CHF−54.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
1YDBROADCOM INC
808.442 CHF+1.02%30.23388.393B CHF26.9529.99 CHF+14.22%1.95%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3BGU-BLOX HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,90
92.043 CHF+11.81%20.01669.288M CHF6.5314.11 CHF2.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
5URRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
71.297 CHF−1.76%10.08102.953B CHF36.151.97 CHF−33.30%2.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
872MONTANA AEROSPACE AG NAMENS-AKTIEN SF 1
15.634 CHF+2.10%400.22995.489M CHF−0.16 CHF+87.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
9TCTE CONNECTIVITY LTD NAM.-AKTIEN SF 0,57
111.881 CHF−0.44%150.3436.481B CHF20.305.51 CHF−25.28%1.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AAPLAPPLE
193.53 CHF0.00%134.575K2.482.68T CHF34.495.61 CHF−6.89%0.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AEROMONTANA N
16.16 CHF+0.62%28.167K0.37995.489M CHF−0.16 CHF+87.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AH2NASCOM HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,50
8.154 CHF−24.07%6000.49295.861M CHF16.040.51 CHF+97.71%2.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AIRAIRBUS SE
134.989 CHF+0.77%644.51106.107B CHF27.424.92 CHF−3.50%1.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ALDHONEYWELL INTERNATIONAL INC
171.016 CHF+1.16%100.89112.961B CHF23.167.38 CHF−4.35%2.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AMDADVANCED MICRO DEVICES
117.352 CHF+3.39%3205.11183.375B CHF1010.910.12 CHF−92.96%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AMDADVANCED MICRO DEV
29.00 CHF0.00%36.251K0.19183.375B CHF249.820.12 CHF−92.96%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
AMSAMS-OSRAM
2.000 CHF−2.44%9.683M0.682.02B CHF−3.38 CHF−1377.78%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
APCAPPLE INC
168.908 CHF−0.92%1150.822.68T CHF30.105.61 CHF−6.89%0.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ASCNASCOM N
8.40 CHF+2.19%48.323K0.42295.861M CHF16.520.51 CHF+97.71%2.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ASMEASML HOLDING NV AANDELEN OP NAAM EO -,09
615.249 CHF+0.07%170.80246.282B CHF32.9618.67 CHF+38.33%0.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ASMFASML HOLDING NV-NY REG SHS
DR
598.300 CHF+3.15%20.34246.282B CHF31.7318.86 CHF+27.01%0.79%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BABOEING
358.00 CHF0.00%16.215K0.30130.343B CHF−4.29 CHF+69.51%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BCOBOEING CO/THE REGISTERED SHARES DL 5
214.588 CHF+3.98%900150.00130.343B CHF−4.29 CHF+69.51%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
BSPBAE SYSTEMS PLC REGISTERED SHARES LS -,025
11.663 CHF−6.03%10K21.4634.892B CHF16.450.71 CHF+1.08%2.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
CICNCICOR TECH N
51.4 CHF−0.39%4.827K0.52176.01M CHF20.612.49 CHF−5.56%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
DCNDATACOLOR N
750 CHF−3.85%20.03123.468M CHF12.0462.28 CHF+22.22%2.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DOKADORMAKABA N
429.0 CHF−0.81%10.319K1.071.803B CHF39.6010.83 CHF−55.08%2.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
DQW1AMS-OSRAM AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.002 CHF−3.56%2.818K1.892.02B CHF−3.38 CHF−1377.78%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
E0PENPHASE ENERGY INC REGISTERED SHARES DL -,01
94.134 CHF+6.42%100.3712.385B CHF25.893.64 CHF+78.02%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ELMNELMA ELECTRONIC N
1000 CHF−1.96%10.06228.492M CHF69.0514.48 CHF−53.20%0.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EMREMERSON ELECTRIC CO
67.00 CHF0.00%49.126K0.4944.95B CHF−0.27 CHF−105.06%2.33%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ERCBERICSSON LM-B SHS
5.000 CHF+2.15%3.78K1.5816.61B CHF−0.60 CHF−198.68%4.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
F3CSFC ENERGY AG-BR INHABER-AKTIEN O.N.
19.727 CHF+13.34%2501.59341.364M CHF112.680.18 CHF−26.42%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
FSLRFIRST SOLAR
62.87 CHF0.00%23.582K133.3813.676B CHF15.564.04 CHF+364.23%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
GAVGAVAZZI N
313 CHF+0.97%450.19220.32M CHF8.3137.68 CHF+32.78%3.87%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
GNNGN STORE NORD A/S NAVNE-AKTIER DK 1
20.349 CHF−75.19%5002.857B CHF47.210.43 CHF−36.41%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
HAGHENSOLDT AG INHABER-AKTIEN O.N.
23.000 CHF+3.43%7504.872.429B CHF33.720.68 CHF−2.78%1.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
HGUAHUBER + SUHNER AG-REG NAM.-AKTIEN SF -,25
65.587 CHF+0.54%120.081.287B CHF15.454.24 CHF+12.31%3.18%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
HUBNHUBER+SUHNER N
66.5 CHF+0.61%11.332K0.721.287B CHF15.674.24 CHF+12.31%3.18%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
IFCNINFICON N
1192 CHF+2.23%2.323K1.002.849B CHF32.8936.24 CHF+56.51%1.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
IFXINFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N.
35.113 CHF+0.73%60.0345.818B CHF15.242.30 CHF+44.39%0.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
IFZINFICON HOLDING AG-REG NAM.-AKTIEN SF 5
1181.819 CHF+2.97%90.252.849B CHF32.6136.24 CHF+56.51%1.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
INLINTEL CORP
38.896 CHF+3.45%210.03158.505B CHF−0.37 CHF−111.48%1.73%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
KABNDORMAKABA HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10
434.944 CHF−8.34%331.031.803B CHF40.1410.83 CHF−55.08%2.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
KARNKARDEX N
213.0 CHF+0.24%8.991K0.971.638B CHF30.966.88 CHF+12.68%1.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
KAX2KARDEX AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 4,05
209.302 CHF−1.42%3033.391.638B CHF30.426.88 CHF+12.68%1.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
LEHNLEM N
2006 CHF+1.98%3020.392.24B CHF27.3873.24 CHF+23.84%2.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
LOGNLOGITECH N
78.98 CHF+1.02%1.07M1.4013.117B CHF36.172.18 CHF−22.18%1.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
LOGNELOGITECH N 2.LINIE
78.84 CHF+1.31%11.196K0.9713.117B CHF36.112.18 CHF−22.18%1.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LOMLOCKHEED MARTIN CORP
391.459 CHF−1.62%10.1997.867B CHF15.6225.05 CHF+16.51%2.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
LTECLOGITECH INTERNATIONAL-REG NAMENS-AKTIEN SF -,25
78.355 CHF+1.28%2.248K3.7813.117B CHF35.892.18 CHF−22.18%1.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
M5ZMANZ AG INHABER-AKTIEN O.N.
9.735 CHF−12.30%5007.8678.428M CHF−0.10 CHF+97.35%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
M6YAMEYER BURGER TECHNOLOGY AG NAM.-AKTIEN SF -,05
0.233 CHF−11.07%94.078K1.01938.732M CHF−0.03 CHF−21.05%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
MBTNMEYER BURGER N
0.2288 CHF−12.80%39.769M1.73938.732M CHF−0.03 CHF−21.05%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
MTEMICRON TECHNOLOGY INC
68.615 CHF+6.63%321.4872.846B CHF−4.72 CHF−162.37%0.61%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NOA3NOKIA OYJ REGISTERED SHARES EO 0,06
2.784 CHF0.00%400.1015.76B CHF4.210.66 CHF+119.69%3.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NTHNORTHROP GRUMMAN CORP REGISTERED SHARES DL 1
416.129 CHF−5.43%201.3563.231B CHF14.9227.90 CHF−19.41%1.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NVDNVIDIA CORP REGISTERED SHARES DL-,001
407.484 CHF−2.77%882.001.033T CHF59.086.90 CHF+192.90%0.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
NVDANVIDIA
159.00 CHF0.00%50.741K2.621.033T CHF23.056.90 CHF+192.90%0.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
O9TARM HOLDINGS PLC (ADR)
DR
59.027 CHF+9.38%2560.688B CHF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
PLUNPLUG POWER INC
3.520 CHF−1.51%2260.432.138B CHF−1.47 CHF−23.71%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
QCIQUALCOMM INC
114.429 CHF+0.93%70.96130.305B CHF19.475.88 CHF−47.67%2.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
RHMRHEINMETALL AG INHABER-AKTIEN O.N.
262.163 CHF−1.32%200.1311.652B CHF23.5611.13 CHF+27.24%1.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
RRUROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES LS 0.20
3.285 CHF+9.76%2.002K0.8126.895B CHF14.600.23 CHF−43.73%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SAHNSCHAFFNER N
490 CHF0.00%80.04308.943M CHF17.9027.37 CHF+157.70%1.84%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SENSSENSIRION N
83.7 CHF+1.21%8.886K0.611.285B CHF43.521.92 CHF−54.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
SNGSINGULUS TECHNOLOGIES-BR INHABER-AKTIEN EO 1
1.723 CHF−0.35%1K14.877M CHF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SONCSONY CORP
52.12 CHF0.00%8950.1096.192B CHF12.074.32 CHF−15.95%0.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SSUNSAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD
DR
944.615 CHF−4.74%10.37320.054B CHF11.7980.13 CHF−34.72%2.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TIITEXAS INSTRUMENTS INC REGISTERED SHARES DL 1
138.803 CHF+0.61%20.38125.568B CHF19.667.06 CHF−25.13%3.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
UBXNU-BLOX N
93.4 CHF−1.06%14.496K0.56669.288M CHF6.6214.11 CHF2.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
WDCWESTERN DIGITAL CORP
42.445 CHF+6.07%15013.663B CHF−7.02 CHF−344.94%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
WIHNWISEKEY N
3.090 CHF+3.00%1.613K1.0314.872M CHF−3.29 CHF0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
XER2XEROX HLDGS CORP. DL 1
12.123 CHF−11.53%500.501.628B CHF12.470.97 CHF6.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
XS4ON SEMICONDUCTOR CORP REGISTERED SHARES DL -,01
64.993 CHF+5.26%100.0728.873B CHF14.324.54 CHF+19.24%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ZJS1JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR
DR
27.098 CHF−7.06%6002.431.459B CHF3.088.79 CHF+2817.68%4.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง