การดูแลครัวเรือน/บุคคล (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
609.000M
เงินทุนของตลาด
420.000K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.57%
เปลี่ยนแปลง
−13.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
−46.46%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
GEO GEOGRACE REOURCES PHILS., INC.
0.17-0.57%-0.00ขาย420.000K73080.00609.000M-0.00
โหลดเพิ่ม