สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

12
หุ้น
1358.932B
เงินทุนของตลาด
515.025K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.25%
เปลี่ยนแปลง
+3.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.04%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
2.17 PHP+3.33%98K0.517.977B PHP−0.04 PHP−119.05%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
30.80 PHP+1.32%1.733M0.67107.685B PHP20.171.53 PHP+9.99%0.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
DELMDEL MONTE PACIFIC LIMITED
7.54 PHP+4.72%4.2K0.4712.437B PHP7.521.00 PHP−8.26%1.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EMIEMPERADOR INC.
20.90 PHP−0.24%163.1K0.09329.679B PHP34.010.61 PHP−2.15%1.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
49.60 PHP−0.60%62.5K0.57294.87B PHP13.743.61 PHP+2.64%3.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
FOODALLIANCE SELECT FOODS INC.
0.480 PHP+1.05%20K0.191.2B PHP−0.09 PHP−307.11%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
167.5 PHP0.00%6.3K0.8747.96B PHP7.2123.24 PHP+51.45%1.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
39.00 PHP+1.30%550.6K0.44289.558B PHP17.372.25 PHP1.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MGMILLENNIUM GLOBAL HOLDINGS INC
0.095 PHP0.00%80K0.12225.12M PHP−0.00 PHP+94.87%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RFMRFM CORPORATION
2.96 PHP+0.68%1.655M8.449.906B PHP9.020.33 PHP−15.74%8.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
113.1 PHP+0.09%1.054M0.74246.093B PHP17.186.58 PHP+19.70%1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
3.01 PHP−5.35%3K0.188.254B PHP4.300.70 PHP+114.38%1.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร