บริษัทฟิลิปปินส์ เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทฟิลิปปินส์ ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น CENTURY PACIFIC FOOD, INC. หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง CENTURY PACIFIC FOOD, INC. ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
113.529 B PHP33.85 PHP+5.62%1.362 M1.7420.681.64 PHP+13.96%0.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
FOODALLIANCE SELECT FOODS INC.
1.225 B PHP0.470 PHP−4.08%200 K4.28−0.05 PHP+31.54%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MGMILLENNIUM GLOBAL HOLDINGS INC
225.12 M PHP0.098 PHP+3.16%700 K2.82−0.00 PHP+76.60%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร