การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

5
หุ้น
26.978B
เงินทุนของตลาด
17.020K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.23%
เปลี่ยนแปลง
−0.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.05%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ANSA. SORIANO CORPORATION
10.24 PHP2.40%0.24 PHP
มีแรงซื้อ
1.7K17.408K PHP12.57B PHP4.382.28 PHP709
BRNA BROWN COMPANY, INC.
0.77 PHP0.00%0.00 PHP
มีแรงซื้อ
59K45.43K PHP1.827B PHP3.530.22 PHP204
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
15.80 PHP0.77%0.12 PHP
ปานกลาง
2.3K36.34K PHP6.287B PHP0.48 PHP
CROWNCROWN ASIA CHEMICALS CORP
1.58 PHP−1.25%−0.02 PHP
มีแรงขาย
34K53.72K PHP964.81M PHP4.270.37 PHP
PHNPHINMA CORPORATION
19.60 PHP0.00%0.00 PHP
มีแรงซื้อ
50.4K987.84K PHP5.612B PHP5.673.46 PHP