การสื่อสาร (ภาค)

4
หุ้น
580.011B
เงินทุนของตลาด
720.666K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.63%
เปลี่ยนแปลง
−1.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
−26.35%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.72%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
8.00 PHP−2.44%6.978M1.4858.133B PHP7.551.06 PHP−2.98%0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
GLOGLOBE TELECOM, INC.
1729 PHP+0.64%5.995K0.24249.371B PHP10.00172.89 PHP−24.28%5.78%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
NOWNOW CORPORATION
1.11 PHP+0.91%157K0.142.005B PHP152.050.01 PHP+30.36%0.00%การสื่อสาร
TELPLDT INC.
1252 PHP−1.42%38.925K0.84270.502B PHP24.7550.58 PHP−68.64%7.51%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง