บริษัทฟิลิปปินส์ companies operating in one industry: Real Estate Investment Trusts

The list below has บริษัทฟิลิปปินส์ that operate under the same industry, Real Estate Investment Trusts. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AREITAREIT, INC.
REIT
34.90 PHP−0.57%501.7K0.6083.138B PHP6.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
CREITCITICORE ENERGY REIT CORP
REIT
2.70 PHP+0.75%4.036M0.8217.542B PHP12.970.21 PHP7.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
DDMPRDDMP REIT, INC.
REIT
1.20 PHP0.00%2.421M0.9121.393B PHP1.770.68 PHP+103.72%8.27%การเงิน
FILRTFILINVEST REIT CORP.
REIT
3.13 PHP+1.29%1.485M1.7915.119B PHP9.19%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MREITMREIT, INC.
REIT
13.18 PHP−0.15%1.077M1.8636.905B PHP−0.05 PHP7.45%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PREITPREMIERE ISLAND POWER REIT CORPORAT
REIT
1.56 PHP0.00%53K0.205.13B PHP4.37%การเงิน
RCRRL COMMERCIAL REIT, INC.
REIT
5.25 PHP−1.32%1.391M1.0852.929B PHP−0.51 PHP−223.83%7.35%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VREITVISTAREIT INC
REIT
1.70 PHP−0.58%1.107M3.6012.825B PHP4.640.37 PHP9.20%การเงิน