เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

5
หุ้น
14.715B
เงินทุนของตลาด
182.065K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.94%
เปลี่ยนแปลง
−4.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.12%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GREENGREENERGY HOLDINGS INC.
0.260 PHP−3.70%27.93M0.84702.21M PHP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IMIINTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
3.40 PHP−0.29%9K0.227.561B PHP−2.20 PHP−861.62%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
IONIONICS, INC.
1.09 PHP−0.91%562K0.47905.379M PHP3.000.36 PHP+27.37%9.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SSPSFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION
2.12 PHP−0.47%295K0.554.404B PHP18.690.11 PHP−50.99%3.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TECHCIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.
1.69 PHP−1.17%120K0.541.143B PHP32.820.05 PHP−66.21%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์