อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฟิลิปปินส์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ชุดประกันภัยรวม4.054 T PHP4.85%0.00%108การเงิน2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์2.7 T PHP1.07%+0.35%8.546 Mการเงิน40
ธนาคารรายใหญ่1.606 T PHP2.65%+1.49%3.506 Mการเงิน7
ห้างสรรพสินค้า1.166 T PHP0.81%+0.20%688.288 Kการค้าปลีก2
ธนาคารในภูมิภาค717.308 B PHP3.69%+0.87%2.645 Mการเงิน10
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า716.088 B PHP4.87%−1.55%582.378 Kสาธารณูปโภค6
การขนส่งอื่นๆ687.543 B PHP3.55%+4.63%1.613 Mระบบขนส่ง4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์615.519 B PHP3.72%+0.64%1.119 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ค้าปลีกอาหาร417.173 B PHP1.77%+0.06%1.467 Mการค้าปลีก10
การผลิตพลังงานทางเลือก335.129 B PHP5.53%+0.01%170.054 Kสาธารณูปโภค9
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน300.284 B PHP1.42%+0.78%98.674 Kแร่พลังงาน3
โทรคมนาคมพิเศษ280.873 B PHP7.31%0.00%42.7 Kการสื่อสาร1
ร้านอาหาร272.602 B PHP1.17%+0.53%329.554 Kบริการผู้บริโภค4
ถ่านหิน271.088 B PHP12.54%+2.61%4.481 Mแร่พลังงาน3
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย248.073 B PHP5.81%+0.12%17.58 Kการสื่อสาร1
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์246.577 B PHP1.83%+3.90%2.113 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์236.617 B PHP7.64%+0.64%1.376 Mการเงิน8
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม216.126 B PHP2.06%−2.99%2.057 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เกมและบ่อนคาสิโน140.784 B PHP1.09%−0.60%8.676 Mบริการผู้บริโภค2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์137.502 B PHP10.19%−0.13%1.438 Mการเงิน7
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม130.65 B PHP1.30%+1.35%498.671 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
การผลิตน้ำมันและก๊าซ130.456 B PHP1.37%+5.73%9.399 Mแร่พลังงาน3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์127.018 B PHP0.51%+0.68%339.24 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง110.985 B PHP2.52%+3.57%35.651 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ102.746 B PHP1.17%+0.81%1.056 Mการค้าปลีก3
สายการบิน85.958 B PHP−2.57%34.286 Kระบบขนส่ง2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ82.701 B PHP2.19%−2.18%877.009 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
สร้างบ้าน76.269 B PHP2.41%−0.53%36.053 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
โลหะมีค่า66.905 B PHP0.63%+3.25%2.341 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
โทรคมนาคมรายใหญ่65.263 B PHP+3.87%820.764 Kการสื่อสาร2
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ54.488 B PHP5.38%+3.81%992 Kสาธารณูปโภค1
ภาพยนต์/บันเทิง49.772 B PHP1.58%−1.46%8.442 Mบริการผู้บริโภค3
กลุ่มบริษัททางการเงิน49.467 B PHP+0.13%14.434 Mการเงิน6
เคมีพิเศษเฉพาะ46.853 B PHP4.71%+0.18%1.057 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง41.65 B PHP1.23%+0.71%7.032 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
การออกอากาศกระจายเสียง32.205 B PHP6.27%−5.01%1.663 Mบริการผู้บริโภค3
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง31.143 B PHP+0.70%662.126 Kบริการการกระจายสินค้า4
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ24.428 B PHP4.86%+2.75%168บริการผู้บริโภค3
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ22.671 B PHP+0.38%100ระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร21.026 B PHP5.31%+0.77%535.631 Kบริการการกระจายสินค้า3
เครื่องใช้ไฟฟ้า14.706 B PHP4.17%−0.17%5.5 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ13.674 B PHP+0.56%1.385 Mบริการผู้บริโภค6
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด13.542 B PHP2.08%+2.52%4.054 Mบริการเชิงพาณิชย์5
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า13 B PHP0.68%+6.58%8.756 Mการค้าปลีก1
บริการน้ำมันแบบครบวงจร11.004 B PHP0.26%−0.76%153.034 Kแร่พลังงาน4
อื่นๆ8.327 B PHP0.68%+12.11%1.249 Kอื่นๆ2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร7.126 B PHP1.47%+3.37%148.909 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
วัสดุก่อสร้าง5.87 B PHP2.93%0.00%6.9 Kการผลิตของผู้ผลิต1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง5.074 B PHP1.66%+5.45%9.531 Mการเงิน2
เซมิคอนดักเตอร์4.887 B PHP2.90%+0.14%128.553 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม4.723 B PHP5.88%0.00%900การผลิตของผู้ผลิต1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์4.385 B PHP1.88%+1.57%513.548 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์4.311 B PHP4.58%−0.40%31.997 Kการค้าปลีก2
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต4.147 B PHP7.27%0.00%1.44 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
การขนส่งทางทะเล3.882 B PHP+0.32%59.042 Kระบบขนส่ง3
ผู้จัดการด้านการลงทุน3.36 B PHP0.00%0.00%10 Kการเงิน2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์3.207 B PHP4.49%−5.13%1 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การบรรทุก2.381 B PHP0.00%11 Kระบบขนส่ง1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า2.316 B PHP4.73%0.00%500สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์1.712 B PHP6.38%+1.06%1 Kบริการการกระจายสินค้า1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม1.471 B PHP−3.23%330 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ขุดเจาะตามสัญญา1.245 B PHP+0.20%11 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.13 B PHP4.86%−4.32%28 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย828.206 M PHP−2.50%350 Kการเงิน1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์823.973 M PHP3.49%0.00%60 Kบริการการกระจายสินค้า1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์814.543 M PHP+2.62%120 Kบริการผู้บริโภค1
เหล็ก676 M PHP0.00%470 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์621.586 M PHP+1.67%5.44 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป577.227 M PHP−2.17%380 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
กองทรัสต์/กองทุนรวม301.004 M PHP0.00%900อื่นๆ2