ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฟิลิปปินส์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
15.945B1.140.09%1.176Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
23.384B-3.64%2.200Kระบบขนส่ง1
92.844B-2.21%42.284Kระบบขนส่ง2
312.375B3.97-1.15%380.152Kสาธารณูปโภค7
5.244B1.320.63%1.389Mการค้าปลีก1
574.718B2.191.78%1.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
39.427B12.371.40%525.321Kบริการผู้บริโภค3
5.483B2.08-1.04%21.700Kการผลิตของผู้ผลิต1
101.051B1.51-1.90%2.627Mบริการผู้บริโภค4
1.703B-7.24%2.007Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
5.311B2.39-8.39%25.175Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
276.117B5.77-2.00%3.523Mแร่พลังงาน3
4.031B0.65%8.712Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
153.721B0.68-2.09%428.477Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
3.745B-1.20%422.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1209.814B0.64-7.52%633.842Kการค้าปลีก2
727.667B4.28-2.22%1.120Mสาธารณูปโภค6
10.925B11.241.12%926.100Kการผลิตของผู้ผลิต1
11.212B2.42%15.311Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1.567B6.980.00%622.000Kบริการการกระจายสินค้า1
1.108B2.27%127.000Kการค้าปลีก1
2.262B4.650.93%4.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
90.596B0.02-0.91%7.675Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
2.109B0.051.45%74.000Kการเงิน1
63.481B-0.81%12.212Mการเงิน8
25.637B1.360.54%1.518Mบริการการกระจายสินค้า3
516.564B1.52-2.81%3.164Mการค้าปลีก10
400.687B1.43-3.43%1.925Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
85.894B1.48-0.85%1.337Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
351.477B2.63-2.97%775.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
123.812B0.70-0.33%849.900Kการค้าปลีก1
71.836B3.052.32%26.870Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9.799B-0.05%1.478Mบริการผู้บริโภค5
6.950B5.750.57%1.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
22.230B0.582.75%3.233Mแร่พลังงาน6
7.181B0.00-1.01%816.977Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
133.204B12.360.96%1.743Mการเงิน6
38.818B-2.34%23.012Kการเงิน3
183.613M-18.67%1.000Kอื่นๆ2
1.274B5.26%19.000Kการเงิน1
1156.493B1.63-2.72%1.791Mการเงิน6
118.650B-4.20%12.088Mการสื่อสาร2
20.129B3.27%43.450Kระบบขนส่ง3
2.172B0.782.53%5.008Mบริการการกระจายสินค้า1
3.701B2.22-8.16%7.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
5.196B47.09%4.797Kอื่นๆ2
5.431B1.73-0.73%226.231Kบริการเชิงพาณิชย์5
96.878B0.67-2.67%832.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
13.119B-0.18%891.993Kบริการผู้บริโภค2
3508.052B5.02-2.92%226การเงิน2
295.597B0.81-1.21%15.802Mแร่พลังงาน1
268.740B1.24-1.37%186.554Kแร่พลังงาน3
22.768B4.24-3.74%1.953Kบริการผู้บริโภค3
105.781B5.80-0.23%2.228Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
436.172B3.42-1.56%1.052Mระบบขนส่ง3
554.746M-5.56%50.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
82.820B0.471.80%17.153Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
1.040B-6.67%480.000Kบริการผู้บริโภค1
2770.210B0.73-2.01%4.491Mการเงิน40
218.951B3.181.42%1.929Mการเงิน8
1.352B0.00%15.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
668.191B3.81-1.98%1.273Mการเงิน9
285.719B0.92-1.39%752.898Kบริการผู้บริโภค4
4.922B2.85-0.57%453.009Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
44.570B0.65-0.14%3.972Mการค้าปลีก2
367.079B5.24-4.65%102.950Kการสื่อสาร1
517.000M0.00%22.000Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
4.416B0.79%3.000Kระบบขนส่ง1
1.708B-1.39%86.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
162.430B2.50-2.32%20.148Mสาธารณูปโภค2
46.223B3.570.03%44.572Kบริการการกระจายสินค้า3
338.542B4.51-2.98%83.825Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม