เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

1
หุ้น
3.495B
เงินทุนของตลาด
66.000K
ปริมาณการซื้อขาย
+6.25%
เปลี่ยนแปลง
−2.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.56%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
EUROEURO-MED LABORATORIES PHILS.,
0.85 PHP+6.25%66K9.713.495B PHP13.620.06 PHP+46.82%4.12%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ