บริษัทฟิลิปปินส์ companies operating in one industry: ธนาคารในภูมิภาค

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทฟิลิปปินส์ ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ธนาคารในภูมิภาค รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น PHILIPPINE TRUST COMPANY หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง PHILIPPINE TRUST COMPANY ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
314.503 B PHP69.95 PHP+0.65%6.019 M1.447.459.39 PHP3.29%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
128.837 B PHP43.10 PHP0.00%70.2 K0.3913.763.13 PHP1.86%การเงิน
มีแรงซื้อ
PTCPHILIPPINE TRUST COMPANY
119 B PHP119.0 PHP+40.00%200.07175.000.68 PHP0.00%การเงิน
SECBSECURITY BANK CORPORATION
51.58 B PHP68.45 PHP−1.65%147.97 K0.385.6712.07 PHP4.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
50.161 B PHP5.80 PHP+5.26%10.3 K0.225.611.03 PHP+58.34%1.13%การเงิน
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
29.569 B PHP19.38 PHP−0.62%80.3 K0.541.6511.77 PHP0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
29.119 B PHP40.00 PHP+3.90%44.9 K0.873.7710.62 PHP3.33%การเงิน
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
20.587 B PHP9.15 PHP−0.11%294.2 K1.253.382.70 PHP4.48%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CCSBCITYSTATE SAVINGS BANK, INC.
1.296 B PHP8.01 PHP0.00%6.7 K0.88−0.05 PHP0.00%การเงิน
II-REMIT, INC.
211.015 M PHP0.345 PHP+2.99%20 K0.32−0.53 PHP+10.31%0.00%การเงิน