ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
3.121B
เงินทุนของตลาด
22.728M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.83%
เปลี่ยนแปลง
+12.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.89%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
GREENGREENERGY HOLDINGS INC.
1.22 PHP2.52%0.03 PHP
มีแรงซื้อ
70.057M85.47M PHP3.095B PHP5