สร้างบ้าน (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
71.951B
เงินทุนของตลาด
79.067K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.06%
เปลี่ยนแปลง
+0.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
−3.20%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
HOUSE8990 HOLDINGS, INC.
9.30 PHP0.54%0.05 PHP
มีแรงซื้อ
55.9K519.87K PHP50.14B PHP6.611.41 PHP600
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
1.45 PHP2.84%0.04 PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
5K7.25K PHP8.625B PHP3.860.38 PHP3.078K
SHNGSHANG PROPERTIES, INC.
2.82 PHP2.17%0.06 PHP
มีแรงซื้อ
53K149.46K PHP13.143B PHP3.120.90 PHP985