โลหะมีค่า (อุตสาหกรรม)

12
หุ้น
84.613B
เงินทุนของตลาด
5.121M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.04%
เปลี่ยนแปลง
+5.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.79%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.19%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ABATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC.
7.00 PHP0.29%0.02 PHP
ปานกลาง
100700 PHP17.815B PHP−0.01 PHP3
ABAABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC.
2.42 PHP0.41%0.01 PHP
มีแรงซื้อ
4.339M10.5M PHP10.13B PHP2.171.11 PHP10
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
2.13 PHP2.90%0.06 PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
13.688M29.155M PHP12.083B PHP3.510.59 PHP1.625K
BCBENGUET CORPORATION A
4.87 PHP−0.41%−0.02 PHP
มีแรงขาย
4K19.48K PHP3.011B PHP1.952.53 PHP1.422K
BCBBENGUET CORPORATION B
4.78 PHP0.00%0.00 PHP
มีแรงขาย
7K33.46K PHP3.011B PHP1.912.53 PHP1.422K
GEOGEOGRACE REOURCES PHILS., INC.
0.184 PHP0.55%0.001 PHP
มีแรงขาย
6.38M1.174M PHP644M PHP−0.00 PHP
LCLEPANTO CONSOLIDATED MINING A
0.107 PHP0.00%0.000 PHP
มีแรงขาย
1.03M110.21K PHP7.368B PHP−0.01 PHP1.587K
LCBLEPANTO CONSOLIDATED MINING B
0.117 PHP7.34%0.008 PHP
มีแรงซื้อ
50K5.85K PHP7.368B PHP−0.01 PHP1.587K
MAMANILA MINING CORPORATION A
0.0089 PHP0.00%0.0000 PHP
มีแรงขาย
13M115.7K PHP2.76B PHP0.00 PHP
PAPACIFICA HOLDINGS, INC.
1.66 PHP3.11%0.05 PHP
มีแรงขาย
9K14.94K PHP539.5M PHP−0.01 PHP4
PXPHILEX MINING CORPORATION
3.19 PHP−0.62%−0.02 PHP
มีแรงซื้อ
9.308M29.693M PHP18.446B PHP8.400.38 PHP
UPMUNITED PARAGON MINING CORP
0.0055 PHP0.00%0.0000 PHP
มีแรงซื้อ
3M16.5K PHP1.437B PHP−0.00 PHP9