อื่นๆ (ภาค)

1
หุ้น
7.671B
เงินทุนของตลาด
7.700K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.69%
เปลี่ยนแปลง
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FMETFFIRST METRO PHIL. EQUITY ETF
98.50 PHP+0.20%34.61K3.82อื่นๆ