สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

5
หุ้น
184.136B
เงินทุนของตลาด
148.159K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.14%
เปลี่ยนแปลง
+10.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
−10.78%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
514.0PHP−1.15%−6.0PHP
มีแรงซื้อ
126.54K65.042M113.024BPHP6.7177.47PHP19.767K
HOUSE8990 HOLDINGS, INC.
9.30PHP2.20%0.20PHP
มีแรงขาย
11.7K108.81K48.577BPHP6.011.50PHP554
PMPCPANASONIC MANUFACTURING PHILS.
5.19PHP0.00%0.00PHP
มีแรงขาย
2K10.38K2.114BPHP39.020.13PHP
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
1.38PHP0.73%0.01PHP
ปานกลาง
186K256.68K8.135BPHP3.800.36PHP
SHNGSHANG PROPERTIES, INC.
2.58PHP0.00%0.00PHP
มีแรงซื้อ
48K123.84K12.286BPHP4.450.58PHP916