การออกอากาศกระจายเสียง (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
58.784B
เงินทุนของตลาด
195.518K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.93%
เปลี่ยนแปลง
−14.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.84%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ABS ABS-CBN CORPORATION
9.901.02%0.10ขาย68.300K676170.008.576B-12.014012.00
ABSP ABS-CBN HOLDINGS CORP. - PDR
9.320.00%0.00ขาย10.100K94132.008.415B0.00
GMA7 GMA NETWORK, INC. (COMMON)
11.943.65%0.42ขาย276.200K3297828.0038.753B7.441.55
MBC MANILA BROADCASTING COMPANY
8.107.28%0.55ขาย39.200K317520.003.040B31.300.24
โหลดเพิ่ม