ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ฟิลิปปินส์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
5.383B1.75-0.44%1.310M15
800.701B4.310.48%1.992M34
170.383B1.73-1.14%226.188K35
1408.007B2.04-0.69%2.383M412
461.841B2.13-1.25%1.178M721
75.681B2.81-0.14%1.088M48
20.179B0.69-0.72%321.083K35
853.732B2.55-1.20%8.171M413
8336.551B3.09-1.16%2.134M1089
3.619B2.270.00%14.000K11
93.713B0.041.46%1.419M28
7.582B-0.78%24.074K23
332.099B2.28-1.28%2.695M430
23.334B1.56-0.26%1.085M311
24.865B7.00-1.15%30.257K44
1785.340B0.94-2.54%1.174M617
7.733B0.00-0.46%1.557M23
564.085B2.650.70%1.976M512
1157.488B4.07-1.66%3.254M314
โหลดเพิ่ม