อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
12.668B
เงินทุนของตลาด
1.410M
ปริมาณการซื้อขาย
+4.81%
เปลี่ยนแปลง
+8.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.66%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
IMIINTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
5.29 PHP4.34%0.22 PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
45.8K242.282K PHP11.729B PHP−0.14 PHP
IONIONICS, INC.
1.14 PHP10.68%0.11 PHP
มีแรงซื้อรุนแรง
18.46M21.044M PHP938.302M PHP3.010.38 PHP