การผลิตเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
922.065M
เงินทุนของตลาด
37.000K
ปริมาณการซื้อขาย
+4.64%
เปลี่ยนแปลง
+2.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.40%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
CROWNCROWN ASIA CHEMICALS CORP
1.50 PHP−0.66%78K915.958M PHP4.330.35 PHP−6.45%6.00%การผลิตของผู้ผลิต