เคมีพิเศษเฉพาะ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
55.641B
เงินทุนของตลาด
1.897M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.07%
เปลี่ยนแปลง
−6.75%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.09%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
7.30 PHP−2.01%−0.15 PHP
มีแรงขายรุนแรง
2.024M14.777M PHP52.143B PHP16.650.44 PHP952
MVCMABUHAY VINYL CORPORATION
5.29 PHP−2.94%−0.16 PHP
มีแรงขายรุนแรง
1.4K7.406K PHP3.498B PHP8.650.61 PHP