เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
116.022B
เงินทุนของตลาด
2.824M
ปริมาณการซื้อขาย
+6.01%
เปลี่ยนแปลง
−4.91%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.07%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
WLCONWILCON DEPOT, INC.
30.00 PHP6.01%1.70 PHP
มีแรงซื้อ
2.824M84.726M PHP122.992B PHP30.150.94 PHP3.306K