การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
43.334M
เงินทุนของตลาด
334
ปริมาณการซื้อขาย
−0.34%
เปลี่ยนแปลง
−1.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.70%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
SDL SOLUTION DYNAMICS NPV
2.96-0.34%-0.01ขาย33443.334M21.900.1498.00
โหลดเพิ่ม