การค้าปลีก (ภาค)

8
หุ้น
2.886B
เงินทุนของตลาด
11.132K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.26%
เปลี่ยนแปลง
−0.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.97%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.89%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
2CC2 CHEAP CARS GRP LTD NPV
0.85 NZD−1.16%3.669K0.0738.721M NZD29.930.03 NZD−81.52%0.00%การค้าปลีก
BGPBRISCOE GROUP NPV
4.68 NZD−0.43%1.937K0.141.047B NZD12.200.38 NZD−7.72%7.13%การค้าปลีก
ปานกลาง
CCCCOOKS COFFEE COMPANY LTD NPV
0.188 NZD1.62%1220.0610.553M NZD−0.06 NZD4.10%0.00%การค้าปลีก
CMOCOLONIAL MOTOR CO NPV
9.05 NZD0.22%1.005K0.59285.424M NZD9.750.93 NZD8.65%7.68%การค้าปลีก
GXHGREEN CROSS HEALTH LIMITED NPV
1.23 NZD0.00%13.875K1.21176.457M NZD7.550.16 NZD39.35%6.70%การค้าปลีก
HLGHALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV
5.96 NZD−0.50%1570.01363.263M NZD11.070.54 NZD−3.93%8.19%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
MHJMICHAEL HILL INTERNATIONAL LTD NPV NEW
0.95 NZD0.00%6.572K0.19367.382M NZD9.750.10 NZD−22.06%8.43%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
WHSWAREHOUSE GROUP ORD NPV
1.79 NZD2.29%68.157K0.89597.463M NZD20.740.09 NZD−74.67%13.60%การค้าปลีก
ปานกลาง