อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
194.697M
เงินทุนของตลาด
5.926K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.18%
เปลี่ยนแปลง
−18.10%
ประสิทธิภาพ เดือน
−49.11%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
RAKRAKON LIMITED NPV
0.85 NZD0.00%0.00 NZD
มีแรงขาย
17.784K15.116K194.697M NZD6.450.13 NZD