บริษัทนิวซีแลนด์ companies operating in one industry: Packaged Software

The list below has บริษัทนิวซีแลนด์ that operate under the same industry, Packaged Software. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BPGBLACK PEARL GROUP LIMITED NPV
0.455 NZD0.00%2.508K0.2920.583M NZD−0.17 NZD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ERDEROAD LIMITED NPV
0.81 NZD+1.25%313.849K3.09147.327M NZD−0.04 NZD−94.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
7.91 NZD−0.50%31.637K0.38819.923M NZD82.310.10 NZD+211.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
PYSPAYSAUCE LTD NPV
0.230 NZD+2.22%4.372K1.0231.596M NZD−0.00 NZD+76.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SKOSERKO LIMITED NPV
4.03 NZD−0.25%97.803K0.71485.766M NZD−0.15 NZD+53.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TWLTRADE WINDOW HOLDINGS LTD NPV
0.215 NZD−2.27%120.0024.932M NZD−0.07 NZD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VGLVISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED NPV (POST CONSOLIDATION)
1.58 NZD−1.86%379.716K1.12380.351M NZD−0.06 NZD−38.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ