เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
1.124B
เงินทุนของตลาด
4.680K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.92%
เปลี่ยนแปลง
−1.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
−21.12%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
DGLDELEGAT GROUP LIMITED NPV
9.30 NZD−2.21%−0.21 NZD
มีแรงขายรุนแรง
5.323K49.504K NZD961.748M NZD14.040.66 NZD
FWLFOLEY WINES LIMITED NPV
1.25 NZD0.00%0.00 NZD
มีแรงขาย
1.377K1.721K NZD82.17M NZD12.460.10 NZD
MWEMARLBOROUGH WINE ESTATES GROUP LTD NPV
0.179 NZD0.00%0.000 NZD
มีแรงซื้อ
30354 NZD53.155M NZD127.860.00 NZD
SVRSAVOR LTD NPV
0.350 NZD−1.41%−0.005 NZD
มีแรงขายรุนแรง
380133 NZD26.496M NZD−0.04 NZD601