การเงิน (ภาค)

22
หุ้น
173.649B
เงินทุนของตลาด
56.751K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.48%
เปลี่ยนแปลง
−0.72%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.27%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ACEASCENSION CAPITAL LTD NPV
0.016 NZD−11.11%10K343.981K NZD−0.01 NZD−5.00%0.00%การเงิน
ANZANZ GROUP HOLDINGS LIMITED NPV
27.80 NZD1.91%19.936K82.998B NZD11.402.44 NZD37.25%6.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
APLASSET PLUS LIMITED UNITS NPV
0.250 NZD0.00%44.935K90.679M NZD−0.04 NZD−163.16%1.03%การเงิน
มีแรงซื้อ
ARGARGOSY PROPERTY LTD NPV
1.120 NZD0.90%853.231K948.829M NZD−0.10 NZD−132.89%6.17%การเงิน
ปานกลาง
BGIBLACKWELL GLOBAL HLDS LTD NPV
0.003 NZD0.00%24.811K2.021M NZD−0.00 NZD75.00%0.00%การเงิน
BRMBARRAMUNDI LIMITED NPV
0.72 NZD1.41%144.404K198.691M NZD5.140.14 NZD−40.22%7.81%การเงิน
CDICDL INVESTMENTS NPV
0.770 NZD4.05%9.353K223.904M NZD16.740.05 NZD−64.91%5.35%การเงิน
GENGENERAL CAPITAL LIMITED NPV
0.079 NZD0.00%10.523K28.722M NZD8.060.01 NZD1860.00%0.00%การเงิน
GFLGENEVA FINANCE LTD NPV
0.400 NZD−1.23%4.508K29.174M NZD9.38%การเงิน
HGHHEARTLAND GROUP HLDGS LTD NPV
1.78 NZD2.89%470.666K1.273B NZD12.750.14 NZD−6.43%7.27%การเงิน
มีแรงซื้อ
IPLINVESTORE PROPERTY LTD NPV
1.27 NZD1.60%81.952K469.345M NZD−0.41 NZD−191.37%6.70%การเงิน
ปานกลาง
KPGKIWI PROPERTY GROUP LIMITED NPV
0.845 NZD3.05%1.372M1.345B NZD−0.14 NZD−215.72%7.35%การเงิน
ปานกลาง
NZLNEW ZEALAND RURAL LAND CO LTD NPV
0.84 NZD0.00%3.786K117.138M NZD2.480.34 NZD4.29%การเงิน
มีแรงซื้อ
NZXNZX LIMITED NPV
1.06 NZD1.92%220.01K342.221M NZD25.000.04 NZD−25.35%6.77%การเงิน
มีแรงซื้อ
PCTPRECINCT PRO NZ & PRECINCT PRO INV UNITS NPV
1.150 NZD1.77%1.253M1.824B NZD27.640.04 NZD−60.72%5.83%การเงิน
ปานกลาง
PFIPROPERTY FOR INDUSTRY NPV
2.250 NZD1.35%253.457K1.13B NZD−0.14 NZD−118.37%4.08%การเงิน
มีแรงขาย
SPGSTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A
1.27 NZD0.79%984.403K698.83M NZD−0.22 NZD−165.69%7.05%การเงิน
ปานกลาง
THLTOURISM HLDGS ORD NPV
3.70 NZD2.49%907.638K802.34M NZD14.160.26 NZD0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TRATURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD NPV
3.74 NZD1.36%42.38K327.312M NZD9.940.38 NZD19.81%7.24%การเงิน
มีแรงซื้อ
TWRTOWER LTD NPV
0.620 NZD0.00%31.445K235.28M NZD31.630.02 NZD−17.30%10.48%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
WBCWESTPAC BANKING CORPORATION NPV
22.81 NZD1.06%9.777K79.896B NZD12.581.81 NZD43.37%6.34%การเงิน
ปานกลาง
WINWINTON LAND LTD NPV
2.25 NZD−7.79%8.478K667.381M NZD10.700.21 NZD−51.29%2.21%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง