การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
2.686B
เงินทุนของตลาด
133.361K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.29%
เปลี่ยนแปลง
−8.78%
ประสิทธิภาพ เดือน
−28.74%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ARVARVIDA GROUP LTD NPV
0.93 NZD−3.13%−0.03 NZD
มีแรงขายรุนแรง
443.908K412.834K NZD680.163M NZD3.120.31 NZD2.7K
SUMSUMMERSET GROUP HO NPV
8.84 NZD−0.67%−0.06 NZD
ปานกลาง
25.463K225.093K NZD2.006B NZD7.651.17 NZD1.706K