บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

9
หุ้น
1.786B
เงินทุนของตลาด
101.347K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.53%
เปลี่ยนแปลง
+14.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
+76.59%
ประสิทธิภาพ ปี
+79.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BPGBLACK PEARL GROUP LIMITED NPV
0.51 NZD0.00%6.344K0.2323.071M NZD−0.17 NZD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ENSENPRISE GROUP LIMITED (NZ) NPV (NZX LISTING)
0.60 NZD0.00%6720.4112.55M NZD−0.59 NZD−1002.47%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ERDEROAD LIMITED NPV
1.00 NZD+9.89%469.358K4.04184.159M NZD−0.04 NZD−94.44%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
GEOGEO LIMITED NPV
0.020 NZD0.00%3.809K0.054.41M NZD−0.03 NZD−73.08%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
6.35 NZD−1.24%82.315K0.43654.907M NZD66.080.10 NZD+211.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
PYSPAYSAUCE LTD NPV
0.270 NZD0.00%1.541K0.1937.827M NZD−0.00 NZD+76.23%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SKOSERKO LIMITED NPV
4.20 NZD0.00%29.846K0.35505.004M NZD−0.15 NZD+53.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TWLTRADE WINDOW HOLDINGS LTD NPV
0.230 NZD−2.13%3140.1126.646M NZD−0.07 NZD0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VGLVISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED NPV (POST CONSOLIDATION)
1.43 NZD0.00%75.158K0.62337.828M NZD−0.05 NZD−1.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง