การขนส่งอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
17.695B
เงินทุนของตลาด
718.688K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.72%
เปลี่ยนแปลง
−0.19%
ประสิทธิภาพ เดือน
+10.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AIAAUCKLAND INTL NPV
8.840 NZD−0.23%−0.020 NZD
มีแรงซื้อ
913.625K8.076M NZD13.046B NZD148.910.06 NZD430
MMHMARSDEN MARITIME H NPV
5.26 NZD−2.59%−0.14 NZD
มีแรงขายรุนแรง
2.178K11.456K NZD223.024M NZD17.120.32 NZD
POTPORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
6.08 NZD−2.09%−0.13 NZD
มีแรงขายรุนแรง
188.714K1.147M NZD4.225B NZD35.960.17 NZD256
SPNSOUTH PORT NZ NPV
7.55 NZD−1.56%−0.12 NZD
มีแรงขายรุนแรง
2.214K16.716K NZD201.222M NZD16.610.46 NZD120