ร้านอาหาร (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
908.648M
เงินทุนของตลาด
14.443K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.63%
เปลี่ยนแปลง
−8.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−43.65%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
BFGBURGER FUEL GROUP LTD ORD NPV
0.275 NZD0.00%0.000 NZD
ปานกลาง
29882 NZD13.843M NZD15.360.02 NZD
MFBMY FOOD BAG GROUP LTD NPV
0.168 NZD−1.75%−0.003 NZD
มีแรงขาย
121.881K20.476K NZD41.457M NZD2.470.07 NZD231
RBDRESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPV
6.80 NZD−0.58%−0.04 NZD
มีแรงขาย
9.453K64.28K NZD853.348M NZD26.440.26 NZD11.4K