ค้าปลีกอาหาร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
19.046M
เงินทุนของตลาด
32
ปริมาณการซื้อขาย
−1.56%
เปลี่ยนแปลง
−4.55%
ประสิทธิภาพ เดือน
−33.37%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.70%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CCCCOOKS COFFEE COMP NPV
0.315 NZD−1.56%−0.005 NZD
มีแรงขาย
321019.046M NZD−0.01 NZD26