สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

10
หุ้น
9.271B
เงินทุนของตลาด
170.185K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.96%
เปลี่ยนแปลง
−0.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
−17.76%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ATMTHE A2 MILK COMPANY LTD NPV
4.64 NZD−0.43%267.566K3.369B NZD21.960.21 NZD94.57%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CVTCOMVITA NPV
3.23 NZD−1.22%873228.553M NZD20.610.16 NZD15.90%1.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DGLDELEGAT GROUP LIMITED NPV
8.10 NZD0.00%1.397K819.155M NZD12.640.64 NZD4.26%2.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
FCGFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV
2.60 NZD−1.89%130.644K4.264B NZD2.720.96 NZD166.62%9.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FWLFOLEY WINES LIMITED NPV
1.25 NZD2.46%44182.17M NZD13.430.09 NZD60.24%3.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JLGJUST LIFE GROUP LTD NPV
0.390 NZD2.63%31238.825M NZD17.810.02 NZD−38.66%5.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MWEMARLBOROUGH WINE ESTATES GROUP LTD NPV
0.173 NZD1.17%16651.373M NZD173.000.00 NZD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NZKNEW ZEALAND KING S NPV
0.220 NZD2.33%893.899K116.413M NZD3.220.07 NZD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
SMLSYNLAIT MILK LTD NPV
1.28 NZD0.79%49.207K277.599M NZD18.160.07 NZD−76.85%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
SVRSAVOR LTD NPV
0.320 NZD0.00%8.106K23.884M NZD−0.04 NZD74.18%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร