เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

3
หุ้น
711.674M
เงินทุนของตลาด
30.435K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.34%
เปลี่ยนแปลง
+14.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
IKEIKEGPS GROUP LTD NPV
0.99NZD0.00%0.00NZD
มีแรงซื้อ
12.995K12.865K156.537MNZD−0.00NZD
RAKRAKON LIMITED NPV
1.05NZD0.00%0.00NZD
ปานกลาง
48.277K50.691K238.217MNZD7.970.13NZD
SPYSMARTPAY HOLDINGS NPV
1.300NZD−0.76%−0.010NZD
มีแรงซื้อ
25.643K33.336K316.919MNZD54.580.02NZD