ระบบขนส่ง (ภาค)

10
หุ้น
27.117B
เงินทุนของตลาด
4.209M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.17%
เปลี่ยนแปลง
−1.63%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.94%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AIAAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV
7.910 NZD0.64%9.034M11.647B NZD269.970.03 NZD−90.71%0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
AIRAIR NEW ZEALAND NPV
0.730 NZD0.00%2.667M2.459B NZD5.980.12 NZD0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
FRWFREIGHTWAYS GRP LTD NEW NPV
8.16 NZD−2.04%129.56K1.448B NZD18.990.43 NZD43.92%5.33%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
MFTMAINFREIGHT LTD ORD NPV
65.18 NZD3.79%107.38K6.564B NZD15.394.24 NZD126.72%3.10%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
MMHMARSDEN MARITIME HOLDINGS LIMITED ORD NPV
4.72 NZD0.43%1.543K194.939M NZD24.580.19 NZD−44.40%3.99%ระบบขนส่ง
MOVMOVE LOGISTICS GROUP LIMITED NPV
0.66 NZD0.00%61884.225M NZD−0.04 NZD−540.63%0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
NPHNAPIER PORT HOLDINGS LIMITED NPV
2.34 NZD1.74%2.828K467.901M NZD23.420.10 NZD−1.19%3.22%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
POTPORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
5.88 NZD0.34%368.076K4.001B NZD34.190.17 NZD14.36%3.00%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
SPNSOUTH PORT NEW ZEALAND NPV
7.45 NZD0.00%138195.45M NZD16.690.45 NZD9.30%4.26%ระบบขนส่ง
WCOWASTECO GROUP LTD NPV
0.068 NZD4.62%152.789K56.643M NZD−0.02 NZD11.27%0.00%ระบบขนส่ง