บริการด้านบุคลากร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
62.545M
เงินทุนของตลาด
15.595K
ปริมาณการซื้อขาย
+5.11%
เปลี่ยนแปลง
+15.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
+25.00%
ประสิทธิภาพ ปี
+36.03%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
AGL ACCORDANT GRP LTD NPV
1.80-2.70%-0.05ซื้อ1.154K62.545M10.250.18
โหลดเพิ่ม