ยาอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
47.571M
เงินทุนของตลาด
41.561K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.56%
เปลี่ยนแปลง
−17.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
−19.42%
ประสิทธิภาพ ปี
−15.18%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CBD CANNASOUTH LTD NPV
0.32-1.56%-0.01มีแรงขายรุนแรง41.561K13091.7247.571M-0.03
GFI GREENFERN INDUSTRI NPV
0.15-4.49%-0.01ขาย53.903K8031.55
โหลดเพิ่ม