ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย

บริษัทนิวซีแลนด์ เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทนิวซีแลนด์ ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น TOWER LTD NPV หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง TOWER LTD NPV ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
TWRTOWER LTD NPV
309.279 M NZD0.820 NZD+0.61%459.148 K2.068.230.10 NZD+273.03%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง