ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
233.383M
เงินทุนของตลาด
2.619K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+0.82%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.14%
ประสิทธิภาพ ปี
−14.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
TWRTOWER LTD NPV
0.615 NZD0.00%0.000 NZD
มีแรงขาย
2.619K1.611K NZD233.383M NZD13.170.05 NZD