เครื่องจักรอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
292.473M
เงินทุนของตลาด
2.489K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.17%
เปลี่ยนแปลง
+1.68%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.77%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
MHMMHM AUTOMATION LTD NPV
0.91 NZD2.25%0.02 NZD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.111K1.921K59.068M NZD17.120.05 NZD168
SCTSCOTT TECHNOLOGY NPV
2.80 NZD−0.36%−0.01 NZD
มีแรงขาย
2.585K7.238K233.404M NZD17.630.16 NZD