อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — นิวซีแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1.666B0.58%66.587Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
11.802B-0.82%122.383Kระบบขนส่ง3
1.864B0.61%770.113Kระบบขนส่ง1
8.379B-0.32%357.150Kสาธารณูปโภค2
1.561B-1.68%436.818Kการค้าปลีก2
1.687B0.11%6.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
87.632M0.00%136สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.288B-1.90%591.629Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
2.387B0.00%348.955Kบริการผู้บริโภค1
1.164B2.56%155.304Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
43.187M-2.04%399บริการเชิงพาณิชย์1
5.842B-0.98%1.977Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
186.099M-0.78%5.341Kการค้าปลีก1
34.917B0.39%560.120Kสาธารณูปโภค6
82.064M-5.32%240.185Kการผลิตของผู้ผลิต1
357.326M1.29%79.004Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
202.542M0.00%7.365Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
822.187M-0.31%44.580Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.029B0.73%61.071Kการเงิน5
9.588M0.00%4.489Kการเงิน1
833.708M1.05%118.608Kบริการการกระจายสินค้า2
283.335M1.00%2.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
11.171B-5.64%1.807Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
137.839M0.00%10.788Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
76.932M-3.53%61.910Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
12.236B-0.21%290.799Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
245.765M-0.43%6.329Kบริการผู้บริโภค1
246.224M1.90%39.899Kการผลิตของผู้ผลิต1
2.681B2.93%1.109Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
498.878M-1.16%85.115Kการเงิน1
3.985B-1.65%96.110Kการเงิน2
4.272M0.00%2.681Kอื่นๆ1
184.317B0.45%26.001Kการเงิน3
8.841B0.40%3.494Mการสื่อสาร2
262.672M2.34%494ระบบขนส่ง1
23.624B0.53%350.734Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.183B0.24%1.354Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
1.915M0.00%200.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
41.340M3.23%10.211Kการผลิตของผู้ผลิต1
269.854M0.00%96.812Kการเงิน1
88.793M0.92%29.483Kแร่พลังงาน1
2.155B-0.24%820.312Kแร่พลังงาน2
1.100B-1.20%12.308Kบริการผู้บริโภค3
16.645B-0.34%2.293Mระบบขนส่ง3
929.791M-0.45%53.864Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
65.926M-1.54%75.066Kบริการเชิงพาณิชย์1
429.224M1.22%5.193Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
52.980M0.00%73.605Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
14.791M-0.24%141.101Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
221.278M1.75%17.117Kบริการผู้บริโภค1
6.814B0.06%571.698Kการเงิน7
2.685B-0.26%1.116Mการเงิน2
2.233B-1.88%66.497Kบริการผู้บริโภค3
2.406B-0.19%50.340Kการค้าปลีก4
2.881B1.44%3.047Mการสื่อสาร1
238.963M1.04%216.945Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
156.701M0.97%42.072Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
52.576M-1.35%13.283Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.464B-0.38%286.466Kบริการการกระจายสินค้า2
24.001M-1.69%90.957Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม