ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — นิวซีแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1.526B3.06-0.10%89.976Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
2.449B3.290.88%61.474Kระบบขนส่ง3
9.770B1.770.28%293.527Kระบบขนส่ง2
7.692B3.600.00%1.133Mสาธารณูปโภค1
335.228M8.072.55%24.051Kการค้าปลีก1
1.172B1.950.28%2.454Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
47.838M4.95-1.02%206สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
421.532M0.97%2.590Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
336.274M3.790.00%74.300Kบริการผู้บริโภค1
2.106B-0.72%165.843Kบริการผู้บริโภค1
3.947B7.94-0.59%237.446Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
187.703M5.340.00%734การค้าปลีก1
33.775B3.820.65%937.583Kสาธารณูปโภค7
51.822M-0.83%5.169Kการผลิตของผู้ผลิต1
244.242M-2.38%68.194Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
267.995M-3.31%48.242Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.132B2.000.28%173.340Kการเงิน4
3.089M0.00%5.247Mการเงิน1
20.326M0.00%388การค้าปลีก1
222.935M1.72-1.24%5.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
9.930B3.25-0.57%167.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
113.124M2.27%18.155Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
3.140B2.691.46%267.868Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
201.464M1.833.24%16.160Kบริการผู้บริโภค1
266.520M2.60-1.14%5.893Kการผลิตของผู้ผลิต2
35.222M0.00%66.553Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
27.487M1.29%988บริการทางด้านเทคโนโลยี2
94.059M1.20%585แร่พลังงาน1
399.639M4.80-0.05%35.625Kการเงิน2
2.617B0.622.52%4.406Kการเงิน2
32.855B3.050.16%7.974Kอื่นๆ45
168.842B5.58-1.98%16.716Kการเงิน3
13.304B4.87-0.16%999.494Kการสื่อสาร2
21.874B1.89-0.28%573.561Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
4.024B3.62-0.74%379.034Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
347.009M7.07-0.39%3.324Kบริการเชิงพาณิชย์2
1.118B3.600.88%354.000Kการผลิตของผู้ผลิต1
267.536M9.220.71%37.785Kการเงิน1
7.703B5.321.76%13.632Kแร่พลังงาน2
92.539M0.000.00%441บริการผู้บริโภค1
16.556B0.69-0.84%938.219Kระบบขนส่ง4
2.783B1.15%542.675Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
59.164M6.910.00%1.003Kบริการเชิงพาณิชย์1
388.005M-1.86%4.212Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
43.628M0.00%18.183Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
20.852M-11.84%101.678Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
221.392M6.720.85%502.629Kบริการผู้บริโภค1
4.719B3.63-0.29%370.790Kการเงิน7
3.330B4.790.50%371.611Kการเงิน3
768.256M5.56-0.92%864.037Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
944.648M6.020.03%34.155Kบริการผู้บริโภค3
1.937B5.791.60%46.709Kการค้าปลีก4
12.780M0.00%9.748Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
150.148M0.00%10.188Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
30.831M2.33%397อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
2.450B7.670.94%44.307Kบริการการกระจายสินค้า4
12.207M-7.81%16.435Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม