หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — นิวซีแลนด์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร1.151B NZD3.12%+0.13%31.12Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ2.038B NZD3.76%−1.20%57.85Kระบบขนส่ง3
สายการบิน8.993B NZD1.93%+0.38%432.374Kระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก14.408B NZD3.21%+2.33%1.11Mสาธารณูปโภค1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า780.735M NZD7.21%−0.52%227.243Kการค้าปลีก2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์731.066M NZD2.77%+0.64%8.794Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์26.381M NZD4.53%−1.85%2.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ไบโอเทคโนโลยี94.669M NZD−2.57%67.207Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม401.525M NZD5.36%−1.43%20.622Kบริการผู้บริโภค1
เกมและบ่อนคาสิโน1.452B NZD6.28%−2.09%479.091Kบริการผู้บริโภค1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง2.748B NZD4.56%+0.28%824.658Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เครือข่ายร้านยา170.719M NZD5.04%−1.68%3.194Kการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า32.397B NZD3.77%−0.33%478.166Kสาธารณูปโภค7
เครื่องใช้ไฟฟ้า29.366M NZD−2.94%314การผลิตของผู้ผลิต1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์362.193M NZD+1.32%3.103Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์287.261M NZD1.20%−0.80%24.338Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วิศวกรรมและก่อสร้าง3.055B NZD7.08%+1.12%160บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.177B NZD1.99%+0.82%180.157Kการเงิน4
ค้าปลีกอาหาร15.081M NZD−1.89%99การค้าปลีก1
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์125.703M NZD3.07%0.00%15.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม8.209B NZD9.80%+0.09%237.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า84.313M NZD0.00%1.255Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล3.304B NZD2.41%−0.58%203.74Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ193.026M NZD1.64%−2.73%2.042Kบริการผู้บริโภค1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม404.623M NZD1.81%+0.62%57.577Kการผลิตของผู้ผลิต2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม24.099M NZD0.00%45.415Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ11.504M NZD0.00%101บริการทางด้านเทคโนโลยี1
บริการน้ำมันครบวงจร83.982M NZD+1.33%3.354Kแร่พลังงาน1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์366.26M NZD5.40%−0.79%119.122Kการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุนการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ43
ธนาคารรายใหญ่185.831B NZD6.86%+0.54%24.955Kการเงิน3
โทรคมนาคมรายใหญ่12.797B NZD3.35%−0.17%757.715Kการสื่อสาร2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์20.744B NZD2.17%+0.95%273.142Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
บริการทางการแพทย์/พยาบาล3.615B NZD0.64%+0.15%2.557Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด401.278M NZD10.30%−1.58%6.481Kบริการเชิงพาณิชย์3
การผลิตเบ็ดเตล็ด898.008M NZD4.91%−3.28%248.54Kการผลิตของผู้ผลิต1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน10.122B NZD7.22%+0.13%44.204Kแร่พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ15.86B NZD1.12%+0.07%1.23Mระบบขนส่ง4
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.903B NZD−1.72%85.255Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
บริการด้านบุคลากร30.089M NZD6.74%−1.11%15.591Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่361.789M NZD0.32%−0.29%17.262Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยาอื่นๆ38.004M NZD+4.35%37.149Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
โลหะมีค่า18.081M NZD+1.05%129.192Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย252.357M NZD0.00%+5.26%640.92Kการเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์179.213M NZD9.38%+4.17%232.135Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์6.405B NZD6.05%−0.30%484.718Kการเงิน8
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.25B NZD4.24%+0.60%325.629Kการเงิน2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ391.417M NZD10.91%0.00%420.594Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ร้านอาหาร499.671M NZD3.99%−3.20%37.591Kบริการผู้บริโภค3
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.66B NZD6.91%−1.23%30.632Kการค้าปลีก4
เหล็ก1.257M NZD+2.06%1.32Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
อุปกรณ์โทรคมนาคม81.724M NZD0.00%968เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สิ่งทอ41.341M NZD−1.69%6.823Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การบรรทุก44.115M NZD0.00%65.52Kระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง1.239B NZD6.02%−0.49%16.982Kบริการการกระจายสินค้า3
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย9.972M NZD0.00%1.202Kการสื่อสาร1