อุปกรณ์โทรคมนาคม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
126.403M
เงินทุนของตลาด
31.289K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.27%
เปลี่ยนแปลง
−6.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
0%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.33%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
IKEIKEGPS GROUP LIMITED NPV
0.78 NZD−1.27%−0.01 NZD
มีแรงขาย
31.289K24.405K NZD126.403M NZD−0.05 NZD