พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี
US02Y TVC

US02Y
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี TVC
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย

US02Y ชาร์ต