sittisak2520

๊๊US10Y พันธบัตร สหรัฐอเมริกา 10 ปี

TVC:US10Y   พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคอล ไม่มีการชี้ชวนให้เกิดการลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ศึกษาและทำความเข้าใจกับความเสี่ยง
ทาง....จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีเสียหายจากการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ