ผลตอบแทน
ไม่มีการซื้อขาย
 
ราคา
ดอกเบี้ย
วันครบกำหนดอายุ
Time to maturity
ดอกเบี้ย
วันครบกำหนดอายุ
Time to maturity

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรัฐบาลอังกฤษอายุ 2 ปี
 
   
United Kingdom 2 Year Government Bonds Yield