ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

GB10Y ชาร์ต

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรัฐบาลอังกฤษอายุ 2 ปี
 
   
United Kingdom 2 Year Government Bonds Yield