trader_j_official_jt

Us10y พันธบัตร เเนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง

เพิ่มขึ้น
TVC:US10Y   พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
เเนวโน้มพันธบัตร ขึ้นต่อตามเเนวโน้มหลัก เป้าราคาสวิงเเนว 2.000

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ