พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

Key terms

ดอกเบี้ย
2.00%
วันครบกำหนดอายุ
เวลาที่จะครบกำหนด
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.
Interactive Brokers
หุ้น, ฟอเร็กซ์, ฟิวเจอร์ส, พันธบัตร

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

DE10
พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี
DE10
DE02
Germany 2Y
DE02
DE02Y
Germany 2Y yield
DE02Y