TVC:US10Y   พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
หลังจากเวลาผ่านมาเป็นระยะเวลาที่นานเกือบปี ในที่สุด...

กราฟที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อธันวาคม 2022
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ