EU 10Y yieldEU 10Y yieldEU 10Y yield

EU 10Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
2.60%
วันครบกำหนดอายุ
ส.ค. 15, 2034
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

EU10Y เทรดที่ 101.03 EUR ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 2.483% — มีการปรับลดลง 1.35% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ EU10Y อยู่ที่ 2.483% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 3.792% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง −34.52% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ EU10Y มีการปรับลดลง 1.35% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับเพิ่มขึ้น 0.12% และอัตราผลตอบแทนของ EU10Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 0.20% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ EU10Y คือ 15 ส.ค. 2034
คุณสามารถซื้อ EU10Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ